Bokningsvillkor

Hej! Vi har några villkor som du bör läsa igenom innan du bokar en kurs med oss. Om du har några frågor, kontakta Tatueringsakademin Mallorca. Vi finns alltid tillhands för att hjälpa dig.

Boka med oss: Villkor

Ditt kontrakt är med Tatueringsakademin Mallorca. När du gör en bokning med oss är det villkoren nedan gäller. Termerna ”vi”, ”oss”, ”vår”  hänvisar till Tatueringsakademin Mallorca. Termerna ”du”, ”student”, ”användare” eller ”kund” hänvisar till användaren som besöker och/eller bokar en kurs via vår hemsida, eller via våra kundtjänstmedarbetare.

ALLMÄNT

Det är inte möjligt att fortsätta med bokningen utan att acceptera dessa villkor och bestämmelser. Det är därför viktigt att du läser och/eller skriver ut en kopia av villkoren vid bokningstillfället för att vara medveten om gällande bestämmelser. Dessutom kan Tatueringsakademin Mallorca ändra dessa villkor när som helst utan förvarning, även om sådana förändringar inte kommer att gälla för bokningar som redan har godkänts avTatueringsakademin Mallorca . När du bokar via vår webbplats godkänner du att vara bunden av följande skyldigheter:

 1. Du accepterar finansiellt ansvar för alla transaktioner som görs under ditt namn eller konto.
 2. För att kunna boka och delta på utbildningen på Mallorca eller i Barcelona måste du vid kursstart enligt lag vara minst 18 år gammal.
 3. Du garanterar att alla uppgifter du lämnar om dig själv eller någon annan är sanna och korrekta.
 4. Du kommer inte att använda denna webbplats för spekulativa, falska eller bedrägeribokningar.

PRISET DU BETALAR

Tatueringsakademin Mallorca strävar efter att se till att de mest aktuella och korrekta priserna visas på vår webbplats. Men Tatueringsakademin Mallorca förbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst. Ibland kan ett felaktigt pris visas på grund av ett error på hemsidan. När Tatueringsakademin Mallorca får kännedom om sådant fel, kommer vi att sträva efter att meddela dig vid bokningstillfället eller så snart som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att annullera bokningen om du inte vill acceptera det pris som faktiskt gäller för bokningen.

VÅRT ANSVAR FÖR DIN BOKNING

Vi kommer att ordna så att du får kursen du har bokat, och att vi i vår tur bekräftar din bokning. Dessa tjänster kommer att tillhandahållas antingen direkt av oss eller via fristående leverantörer kontrakterade av oss. Förutom när vi är använder oss av en bokningsbyrå, ansvarar vi för att se till att varje del av kursen du bokar med oss tillhandahålls till en rimlig standard och som den annonserades av oss (eller som den ändrats och godkänts av dig).

ÄNDRINGAR & AVBOKNINGAR

OM VI AVBOKAR DIN KURS

Vi hoppas att vi inte kommer att behöva göra några ändringar i din bokning, men eftersom våra kurser planeras månader i förväg är det ibland nödvändigt att göra så. Till exempel, om det inte finns tillräckligt många personer bokade på din kurs eller om några oförutsedda omständigheter inträffar som gör att en av våra skolor är olämplig för användning, kan vi behöva avboka din kurs. Vi förbehåller oss rätten att annullera din kurs under vilka omständigheter som helst. Om vi måste avboka din betalda bokning har du rätt att antingen få full återbetalning (minus avbeställningsskydd och eventuella betalningsavgifter) eller acceptera en ersättningskurs från oss, vilket skulle vara en likvärdig eller ha liknande standard, om vi har möjlighet att erbjuda dig ett. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella kostnader eller utgifter som du kan ådra som ett resultat av vår avbokning.

OM VI ÄNDRAR DIN BOKNING

Som nämnts ovan så försöker vi att inte göra några ändringar i din bokning när den väl bekräftas. Dock kan detta komma att ske då arrangemangen ofta görs flera månader i förväg med våra leverantörer, vilka vi inte har någon direkt kontroll över. Ibland kan ändringar vara nödvändiga. De flesta förändringarna kommer att vara små och även om vi strävar efter att ge information om dessa ändringar innan din kurs startar, så har vi ingen skyldighet att göra det, och vi kommer inte heller att betala någon ersättning för eventuella kostnader som uppstår på grund av dessa ändringar. Vi strävar efter att informera dig om en stor förändring sker innan kursstart; en stor förändring kan exempelvis vara ändring av destination, eller en betydande förändring av datum. Dessa förändringar är endast exempel, och det kan finnas andra betydande förändringar som skulle räknas som en stor förändring. Om du har bokat en kurs med boende, händer det ibland att vi behöver ändra vissa detaljer om boendet. Om någon förändring kommer att ha en stor inverkan på ditt boende, kommer vi att berätta om det i sinom tid, om ändringen ger oss tid att göra det. Ändringar vi kommer att berätta om är;

 • Betydande förändring av ditt boende.
 • Betydande ändring avTatueringsakademin Mallorca  (destination, inte skolans lokal).
 • Betydande ändring av kursdatum.

Våra leverantörer av boende har rätt att ändra ditt boende till ett annat alternativ, vilket är åtminstone har liknande standard som det som du har bokat. I den osannolika händelsen att en leverantör av boende erbjuder alternativa bostäder med en sämre standard, kommer prisskillnaden återbetalas till dig. Om boende leverantör inte kan tillhandahålla ett alternativ som är lämpligt eller acceptabelt för dig, förbehåller sig Tatueringsakademin Mallorca rätten att stryka din bokning och vi kommer att meddela dig om detta. I händelse av att en stor förändring sker, kommer vi informera dig om detta innan kursen börjar och förse dig med fyra alternativ:

 • Acceptera de alternativa arrangemang som vi kan erbjuda
 • Acceptera en ersättskurs från oss med motsvarande eller liknande standard och pris. Om kursen är dyrare kommer du att få betala mellanskillnaden, men om den är billigare återbetalar vi dig mellanskillnaden
 • Avboka kursen och få total återbetalning av alla pengar som betalats till oss (minus avbeställningsskydd och eventuella betalningsavgifter).
 • Frysa den aktuella bokningen för en period av ett år från dagen för den ursprungliga bokningen, så att du kan boka om en liknande prissatt kurs vid ett senare datum inom ettårsperioden. Om önskat placeringsdatum är efter ett kalenderår från och med den dag då den ursprungliga bokningen, måste hela priset för den nya kursen betalas, samt eventuella avbokningsavgifter för tidigare bokning.

OM DU ÄNDRAR DIN BOKNING

Om du vill ändra din bokning efter att bokningsbekräftelse har utfärdats kommer vi att göra vårt yttersta för att tillgodose dessa ändringar. Det är dock inte alltid möjligt. Dessutom tar vi en ”ändringavgift” för varje detalj av din bokning vi tillåter dig att byta. Lista över avgifter, se vår ändringsavgiftstabell nedan. Observera att stora ändringar som görs av dig, inklusive men inte begränsat till; reser tidigare eller senare än planerat, kommer att behandlas som en avbokning om den görs 0-25 dagar innan kursstart.

GUIDE TILL VÅRA ÄNDRINGSAVGIFTER

ÄNDRINGAR 81 dagar eller mer till kursstart 80 – 56 dagar till kursstart 55 – 41 dagar till kursstart 40 – 26 dagar till kursstart 25 – 11 dagar till kursstart 10 – 1 dagar till kursstart
Sälja kursen till någon annan * 263 kr 526 kr 789 kr 1051 kr 1577 kr 3153 kr
Ändra kursdatum 263 kr 526 kr 789 kr 1051 kr 3153 kr/AVBOKNING 5254 kr/AVBOKNING
Ändringar  Tatueringsakademin Mallorca. Boende *** 789 kr 1051 kr 1314 kr 1839 kr 3153 kr/AVBOKNING 5254 kr/AVBOKNING

* Du kan sälja din bokning till en annan person, om följande villkor är uppfyllda: